Chair of Civil Law and German, international and comparative Civil Procedure

Prof. Dr. jur. Wolfgang Hau

Send an email

+49 89 2180-1420

+49 89 2180-13981

Contact

Address
Room T Z122
Prof.-Huber-Platz 2
80539 München
Secretary
Claudia Burger
Phone
+49 89 2180-1420
Fax
+49 89 2180-13981
E-mail
ls-hau@jura.uni-muenchen.de
Availability
Tuesday, Thursday, Friday

Academic staff

Johanna von Criegern

Send an email

+49 89 2180-1422

+49 89 2180-13981

Josefa Hamann

Send an email

+49 89 2180-1417

+49 89 2180-13981

Katharina Roderus

Send an email

+49 89 2180-1416

+49 89 2180-13981

Anna Schiehlen

Send an email

+49 89 2180-1417

+49 89 2180-13981

Benita Schwung

Send an email

+49 89 2180-1422

+49 89 2180-13981

Emmy Viveca Steiner

Student assistants

Timur Evciler

Send an email

+49 89 2180-1420

+49 89 2180-13981

Benedikt Gläsmann

Send an email

+49 89 2180-1420

+49 89 2180-13981

Raphael Westiner

Send an email

+49 89 2180-1420

+49 89 2180-13981

Emeriti / former staff members

 • Adomas Jankauskis (11/2021 - 9/2022)
 • Mira Parvin Jahani (10/2019 - 7/2022)
 • Moritz Lenz (10/2020 - 10/2021)
 • Hanna Mühlbacher (4/2018 - 4/2021)
 • Samira Stein-Cadenbach (4/2018 - 3/2021)
 • Sarah Martinek 10/2019 - 6/2020)
 • Johannes Weigl (1/2018 - 12/2019)
 • Florian Kalbfleisch (4/2018 - 9/2019)
 • Katharina Koch (12/2017 - 9/2019)
 • Florian Fußeder (10/2017 - 4/2018)
 • Johanna Maria Nusser (10/2017 - 4/2018)

 • Benita Schwung (10/2020 - 9/2022)
 • Sophia Graul (10/2017 - 9/2022)
 • Michael Bonkowsky (10/2017 - 3/2021)
 • Theodor Meyer (10/2018 - 9/2020)
 • Olivia Fechtner (10/2017 - 7/2018)